Diabetische voetkliniek

Voetverzorging is een belangrijk aandachtspunt in de behandeling van diabetespatiënten. Ongeveer 15% van de patiënten loopt een letsel op door hun aandoening. Door minder goede suikerregeling treedt er zenuwbeschadiging op met verminderd gevoel (sensiebele polyneuropathie) en veranderde houding van de voeten (motorische polyneuropathie).

Risico op voetproblemen

Door een verminderde bloedsomloop en/of minder gevoel in uw voeten – als gevolg van diabetes – kunnen wondjes ontstaan die moeilijk genezen.  Deze wondjes of blaren ontstaan omdat mensen pijn niet of niet op tijd voelen. Zo kunnen er ongemerkt ernstige beschadigin¬gen van de huid optreden. De ernst van dit risico op voetwonden omschrijven we in  klassen. Afhankelijk van de klasse en uw risicoprofiel laat u het best regelmatig uw voeten nakijken en/of verzorgen.

Risicoprofiel

 • Normale gevoeligheid: voetcontrole frequentie 1 keer per jaar
 • Verminderde gevoeligheid: voetcontrole frequentie 2 keer per jaar
 • Verminderde gevoeligheid en/of doorbloeding en/of voetmisvormingen: voetcontrole frequentie 4 tot 8 keer per jaar
 • Doorgemaakt ulcus: voetcontrole frequentie 6 tot 12 keer per jaar

Raadpleging

Indien voetwonde aanwezig: raadpleging op vrijdagvoormiddag na afspraak op tel. 03 444 12 11 met vermelding “diabetische voetkliniek”.

Indien geen voetwonde aanwezig: preventieve raadpleging bij de podoloog, na afspraak op tel. 03 444 12 11.

Voor dringende voetproblemen kunt u een afspraak maken met de diabetesverpleegkundige van de respectievelijke campus.

 • Campus Sint-Augustinus
  03 443 39 99
 • Campus Sint-Vincentius
  03 285 20 00
 • Campus Sint-Jozef
  03 444 12 11